ارسال سریعروش های ارسال کالا

تمام سفارشات درصورت ثبت قبل از ساعت 12  در همان روز تحویل پست یا تیپاکس می گردد
در غیر این صورت تحویل کالا  به روز بعد موکول می گردد.

کاربرانی که در تهران بوده و همان روز  نیاز به محصولات دارند ، میتوانند گزینه پیک ویژ تهران انتخاب کنند

(فاکتور قبل از ساعت 12 باید ثبت گردد و غیر از روزهای تعطیل باشد) . و با هزینه حمل در مقصد توسط مشتری بردخت خواهد شد