ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار 1مربع صورتی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار 1مربع صورتی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی فانتزی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار آبی فانتزی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار تراش دار طرح فضانورد زرد
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار تراش دار طرح فضانورد زرد
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار تراش دار طرح فضانورد سبز
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار تراش دار طرح فضانورد سبز
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار تراش دار طرح فضانورد نارنجی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار تراش دار طرح فضانورد نارنجی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار حیوانات سبز پاستیلی فانتزی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار حیوانات سبز پاستیلی فانتزی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار زرد
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار زرد
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار زرد فانتزی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار زرد فانتزی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سبز
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سبز
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سبز
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سبز
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سبز
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سبز
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سبزآبی گرد
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سبزآبی گرد
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سرخابی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سرخابی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سفید
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سفید
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سفید
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سفید
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سفید
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار سفید
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار صورتی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار صورتی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار صورتی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار صورتی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار صورتی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار صورتی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار صورتی فانتزی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار صورتی فانتزی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح جوجه زرد
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح جوجه زرد
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح خرگوش صورتی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح خرگوش صورتی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب آبی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب آبی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب سبز
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب سبز
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب سفید
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب سفید
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب صورتی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب صورتی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب مشکی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح سیب مشکی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح قلب آبی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح قلب آبی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح قلب سرخ ابی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح قلب سرخ ابی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح قلب قهوه ای
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح قلب قهوه ای
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح قلب مشکی
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح قلب مشکی
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح گوزن کرم
  ساعت رومیزی فانتزی زنگ دار طرح گوزن کرم
  ساعت رومیزی
  ساعت رومیزی
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان

   ساعت رومیزی


   ناظر بی صدا

   ساعت های رومیزی نمونه ی کوچک شده ی ساعت های دیواری هستند که میتوان آن ها را روی میز قرار داد. در ابتدا ساعت های رومیزی فقط به صورت آنالوگ تولید می شدند اما امروزه به شکل دیجیتال و فانتری نیز تولید می شوند. شاید امروزه با توجه به افزایش کارایی تلفن های همراه در نگاه اول ساعت های رومیزی کاربرد خود را از دست داده باشند امٌا با توجه به آسیب ها و ضرر هایی که تلفن های همراه توصیه می شود که از آن ها در کنار رخت خواب استفاده نشود. علاوه بر این ها از ساعت های رومیزی میتوان به عنوان کادو و هدیه ای خاص استفاده کرد.

   انواع ساعت های رومیزی

   • ساعت رومیزی آنالوگ
   • ساعت رومیزی دیجیتال
   • ساعت رومیزی فانتزی
   • ساعت رومیزی دخترانه
   • ساعت رومیزی اداری

   نحوه تنظیم ساعت های آنالوگ

   معمولا این ساعت ها دارای 2 پیچ در پشت خود هستند و برای دسترسی به آنها باید ساعت را وارونه کرد. یکی از آنها برای تنظیم آلارم (هشدار) ساعت و دیگری برای تنظیم ساعت استفاده می شود. پیچ مربوط به تنظیم ساعت را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا ساعت تنظیم شود. از چرخاندن آن در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت خودداری کنید.

   خرید ساعت رومیزی

   با توجه به نکات گفته شده، شما می توانید انواع ساعت های رومیزی را با کیفیت و تنوع بالا با قیمت مناسب از سایت یاسرگالری تهیه کرده و آنها را درب منزل تحویل بگیرید. علاوه بر خرید انواع ساعت رومیزی شما عزیزان می توانید انواع ساعت شنی، ساعت دیواری، ست ماگ و ساعت و... را از یاسرگالری تهیه کنید.   ساعت رومیزی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله